KËSHILLA JURIDIKE PËR QYTETARËT NGA RAJONET E VËRSHUARA

202

Fillojnë takimet me qytetarët nga rajonet e vërshuara të cilëve do tu mundësohet ndihma juridike për kompensimin e dëmeve.

Takimet do të mbahen sot, të mërkurën dhe të premten, në bashkësitë lokale në Stajkovc (10:00-13:00) dhe në Çento (13:00-14:00).

Ndihma juridike përfshinë informatat dhe këshillat për procedurën për kompensim të dëmit në pajtim me Ligjin për mbrojtje dhe shpëtim të personave nga rajonet e prekura, ndërsa do ta mundësojë Shoqata e juristëve të rinj të Maqedonisë (SHJRM).

Të gjithë personat të interesuar nga rajonet e prekura në Komunën Gazi Babë do të mundet t’i drejtohen Bashkësive Lokale në oraret e definuara.

Comments