Këshilli i qytetit të Shkupit do të mbajë seancë të jashtëzakonshme

88
Comments