Këshilli i qytetit të Shkupit do të mbajë seancë të jashtëzakonshme

107
Comments