Komuna e Strugës dërgoi ndihmat e para në zonat e përmbytura në Shkup

131

Moebel THEMA

Comments