Komuna e Tetovës fillon me ndërtimin e “Urrës së Kazazëve” në Tetovë

125

Moebel THEMA

ura4

Komuna e Tetovës ka filluar ndërtimin e të ashtuquajturës “Urra e Kazazëve” që gjendet në afërsi të objektit të ish shkollës së Gjimnazit, mbikalim ky që lidh dy rrugët që kalojnë përeth lumit Shkumbin.

Rrjedhimishte dje ka filluar dislokimi i urrës së vjetër nga metali, dhe me mbarimin e procedurave pritet të fillojë puna për ndërtimin e urrës së vjetër.

Vlen të theksohet që Komuna e Tetovës ka filluar nje ofanzivë për sa i përket invesitmeve kapitale në infrastrukturë.

ura5

Comments