Konkurs punësimi për AGJENTE TЁ MARKETINGUT

8,419

Kompania ALBPRESS AG me seli ne Winterthur, për arsye të zgjerimit
të kapacitetit të vet në fushën e marketingut shpall:

KONKURS Punësimi për:

– AGJENTE TЁ MARKETINGUT

Moebel THEMA

Kushtet:

1. Njohuri themelore te marketingut.
2. Aftësi komunikative.
3. Përvojë në përpilimin e ofertave.
4. Shkathtësi me PC (Word, Excel,etj)
5. Gjuhët (Shqip, Maqedonisht)

Comments