KSHZ promovon aplikacionin për paraqitjen e diasporës për të votuar në zgjedhje

223
KSHZ promovon aplikacionin për paraqitjen e diasporës për të votuar në zgjedhje

Moebel THEMA

Aplikacioni i faqes zyrtare të Komisionit Shtetëror të zgjedhjeve, i cili shërben për paraqitjen e diasporës për të votuar në zgjedhjet e parakohshme parlamentare më 11 dhjetor 2016, u promovua sot në hapësirat e KSHZ-së.

Admir Shabani, këshilltar për edukim në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, sot në konferencë për shtyp tha se bëhet fjalë për aktivitet të cilin KSHZ-ja e bën për herë të parë sivjet dhe për këto zgjedhje me qëllim që qytetarëve të cilët janë për qëndrim apo punë të përkohshme jashtë vendit t’u mundësohet mënyrë më e lehtë e paraqitjes për votim për ta realizuar të drejtën e tyre të votës.

Aplikacioni, theksoi, është shumë i thjeshtë dhe ofron opsion të vetëm gjatë fillimit të plotësimit të fletëparaqitjes me atë që në pjesën e numrit të amzës shënohet vetëm numri i amzës i qytetarit dhe për shkak të mbrojtjes së vetë aplikacionit ka numra të cilat e ofrojnë këtë mbrojtje.

“Në të njëjtin moment kur klikohet që të vazhdohet me hapat e mëtejmë aplikacioni i gjeneron të dhënat e tjera të cilat janë të vendosura në Listën zgjedhore, do të thotë të dhënat e vetë qytetarit – emri dhe mbiemri, ndërsa në pjesën e të dhënave reale do të tregohet edhe emri i njërit prej prindërve”, tha Shabani.

Theksoi se nëse ka më shumë se një zyrë, ambasadë apo sipërfaqësi, në fushën për përzgjedhjen e Përfaqësive konsullare diplomatike (PKD) ku do të votojë qytetari, ai e përzgjedh vendin ku dëshiron ta realizojë të drejtën e votës.

Në momentin kur qytetari e dërgon fletëparaqitjen, sqaroi, ajo mbërrin në KSHZ dhe fillon faza e përpunimit të saj. Në pajtim me Kodin zgjedhor, siç tha, KSHZ obligohet në afat prej 24 orëve nga momenti i pranimit të fletëparaqitjes t’i përgjigjet qytetarit, i cili e ka shtruar lidhur me statusin e fletëparaqitjes.

“Në pjesën të fletparaqitjes për votim, qytetari e shkruan shtetin, në të cilin gjendet. Në grafën e ardhshme shkruhet Ambasada ose përfaqësia konsullare e Republikës së Maqedonisë, ku qytetari dëshiron ta realizojë të drejtën e tij për votim. Qytetari është i obliguar ta shkruajë e-mail adresën e tij me qëllim që KSHZ-ja të vendos komunikim me të, respektivisht të dërgojë informatë e cila ka të bëjë me paraqitjen e tij. Shkruhet edhe numri i dokumentit valid për udhëtim të qytetarit. Këtu qytetari i RM-së duhet të parashtrojë dokument me çka do ta konfirmojë qëndimin në vendet e huaja”, tha Shabani.

Duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarëve, ai tha se fletparaqitja e qytetarëve zgjat deri në momentin e kontrollit publik. Do të thotë, tha ai, në momentin kur përfundon kontrolli publik, mbyllet edhe aplikacioni dhe përfundon paraqitja e qytetarëve.

Shabani shtoi se i presin analizat, të cilat duhet t’i bëjnë lidhur me gjendjen më të re të listës zgjedhore, obligim i cili del nga vet momenti i shpalljes së zgjedhjeve, obligim të cilin KSHZ-ja e ka bërë me atë që ka dërguar kërkesë deri te MPB-ja që ta parashtrojë gjendjen e re.

Nga KSHZ informuan se në vijim është paraqitja për votim të zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e RM-së, në përfaqësitë diplomatiko-konsullare të RM-së në vendet e huaja.

Deri sot në ora 14:00 mundësinë për paraqitje përmes aplikacionit elektronik të vendosur në ueb faqen e KSHZ-së, e kanë shfrytëzuar gjithsej 11 qytetarë, prej të cilëve 10 janë pranuar, ndërsa një fletparaqitje është në fazë të përpunimit.

Comments