Në vendkalimet kufitare ndalesa deri në 20 minuta

169

 

Moebel THEMA

Komunikacioni në të gjitha rrugët shtetërore në Maqedoni po zhvillohet pa ndalesa, nëpër rrugë të lagështa…

Intensiteti i komunikacionit në drejtimet rrugore jashtë mjediseve urbane është rritur. Në vendkalimet kufitare janë të mundura ndalesa deri në 20 minuta për hyrje dhe dalje nga vendi, informoi Lidhja auto-moto e Maqedonisë (LAMM) në raportin e mëngjesit për gjendjen e rrugëve.
Rrethrrotullimi është lëshuar për qakullim në dy korsitë, por ka pjesë të rrugës të cilat janë të dëmtuara, ku janë vendosur shenja të komunikacionit për rregullimin e shpejtësisë së lëvizjes së automjeteve.
Aksi rrugor Shkup-Makedonski Brod përmes NP Jasen është lëshuar për komunikacion për automjete të lehta/automobila.
NP “Rrugët e Maqedonisë” pjesëmarrësve në komunikacion iu rejkomandon vozitje të kujdesshme në pjesën nga rruga në f. Blizansko 500 metra pas urës së lumit Treska në gjatësi prej 50 metra. Ekipet e NP “Rrugët e Maqedonisl” vazhdojnë të punojnë në lirimin e aksit rrugor për zhvillim normal të komunikacionit.
LAMM rekomandon kujdes në drejtimin e automjetit, shpejtësi të përshtatur të lëvizjes dhe respektim të sinjalizimit të vendosur rrugor. Veçanërisht të ketë kujdes nëpër grykat ku ekziston mundësi për paraqitjen e rrëshqitjeve të dheut të cilat në disa vende mund ta pengojnë lëvitzjen e shoferëve.
Në rrugën rajonale P-2137 para vendbanimit Voshanci, për shkak deformimeve në urë (për automjtete me masë të përgjithshme prej mbi 5 ton) komunikacioni riorientohet nëpërmjet urës së Lumit Vardar. lidhjen A1 me P-2137 (Demir Kapi – Koreshnicë – Vojshanc)./Mia
Comments