Një qytetar i Gostivarit ka nevojë për ndihmë

391

Burim Haziri nga Gostivari ka nevojë për ndërhyrje kirurgjike në mëlçi (hepar). Kjo ndërhyrje bëhet në Turqi, e shumën që e ka caktuar spitali prej 11.500 eurove është e papërballueshme për familjen. Deri tani për Burimin janë grumbulluar rreth 7 000 euro, domethënë për ta dërguar në mjekim nevojiten edhe 4500 euro. Numri i telefonit, xhiro-llogaria dhe të dhënat tjera janë të bashkangjitura në fotografi.

Comments