PPS ngre dy paditë e para, në shënjestër qeveritarë dhe DSK

276

Prokuroria Publike Speciale ka zyrtarizuar dy akuzat e para ndaj 21 zyrtarëve të lartë për falsifikim dokumentesh dhe për nxitje dhe ushtrim të dhunës…

Padia e parë përfshin shtatë persona dhe ka të bëjë me akuzën për asgjësimin e dokumenteve nga sistemet e përgjimit në Drejtorinë e Sigurimit dhe Kundërzbulimit.
Sipas Prokurorisë, i akuzuari i parë ka formuar komision dhe ka asgjësuar mbi 2000 dosje edhe pse në bazë të ligjeve i akuzuari i parë nuk ka të drejtë të formojë një komision të tillë.
“Janë asgjësuar edhe informata të klasifikuara pa u siguruar, në harmoni me urdhëresën për siguri administrative të informatave të klasifikuara, përkatësisht, pa e bërë asgjësimin në mënyrën që mundëson ripërtëritjen e materialit të klasifikuar dhe ç’është më e rëndësishme janë asgjësuar edhe shkrime që kanë të bëjnë me punën e sistemeve për ndjekjen e komunikimeve. Nga të gjitha dëshmitë e siguruara rezulton se në veprimet e shtatë të akuzuarve ka bazë ligjore për vepër penale, falsifikim të dokumenteve zyrtare dhe akuza është ngritur kundër shtatë personave”,- deklaroi prokurorja speciale, Fatime Fetai.
Lënda e dytë ka të bëjë me dhunimin e Komunës Qendër dhe porosinë për dhunë nga ana e një zyrtari të lartë të shtetit ndaj kryetarit të Komunës Qendër, Andrej Zhernovski, si dhe pengimin e mbledhjes së këshillit komunal ku duhej të ndryshohet plani i detajuar urbanistik.
Akuza gjen bazë në përgjimet e paligjshme, përkatësisht në një bisedë telefonike mes dy zyrtarëve të lartë shtetërorë. Për këtë rast, Prokuroria Speciale ka ngritur padi ndaj 14 personave.
“Përmbajtja e incizimit me të vërtetë ka epilog penal ligjor dhe Prokuroria me arsye pret që të merret vendim për dënim. Akuza është ngritur kundër 14 personave për vepër penale, dhunë, nga neni 386 i Kodit Penal dhe atë kundër pesë personave si nxitës të dhunës dhe kundër nëntë personave si ushtrues të drejtpërdrejtë të dhunës”,- theksoi prokurorja speciale, Fatime Fetai.
Sipas PPS-së, bëhet fjalë për akuza që ngrihen me procedurë të shkurtuar, që nënkupton vepra penale për të cilat parashihet dënim me burg deri në pesë vjet, për të cilat nuk hapet procedurë formale hetuese, por procedura parahetimore dhe hetimore ndiqet bashkërisht dhe kur Prokuroria siguron dëshmi të mjaftueshme, nga të cilat mund të presë vendim gjyqësor për dënim.
PSP njoftoi se vazhdon procedura parahetimore dhe hetimore për të gjitha rastet e publikuara më parë, ndër to edhe për rastin “Monstra”, “Sopot” dhe “Neshkovski”.
Comments