Zyrtarë dhe ish-zyrtarë të VMRO-DPMNE-së i ka kapluar ankthi i PSP-së

150

download-2-3.jpg

 

Moebel THEMA

Mile Janakieski ish-Ministër i Trasnportit dhe Lidhjeve ka reagur me shkrim ndaj PSP-së ku thotë se ai nuk e ka shkelur ligjin dhe e akuzoi PSP-në se punon kundër VMRO-DPMNE-së

“ E gjithë procedura është kryer në përputhje me kuadrin ligjor që rregullon tjetërsimin e tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë, të cilat mund të jenë konstatuar, si autoritet kompetent për paraqitjen në procedurën për shitjen e pasurive të patundshme në pronësi Republika e Maqedonisë.

Në lidhje me ndërprerjen e kontratës me kompaninë fituese ofertuesit, qoftë e shkaktuar nga vendimi i Gjykatës Kushtetuese për heqjen e planit urbanistik, jo për shkak të të metave në punën e komisionit,” shkroi ai

Comments