Bëhet fjalë për hetues që ka qenë në detyrë dhe ka kërkuar një person për një hetim të caktuar.

Janeva ka thënë që për detajet e arrestimit duhet ta pyesin shefin e stacionit policor.

Ekipi Janevës tani është drejtuar ka DSK, ku paraprakisht një hetues tjetër ishte larguar nga hapësirat e DSK, ku po vepronte ne bazë të urdhërësës gjyqësore