Nëse nuk u japin pushim, duhet tua paguajnë! A i dini të drejtat e punëtorit?

126
Nëse nuk u japin pushim, duhet tua paguajnë! A i dini të drejtat e punëtorit?

Moebel THEMA

Punëtori ka të drejtë për të marrë para në rast se nuk i shfrytëzon ditët e pushimit vjetor, në rast se ai ka kërkuar, ndërsa nuk ia ka dhënë punëdhënësi të drejtën për shfrytëzim.

Me pagesën në të holla me bazë për ditët e pushimit të pa shfrytëzuara, llogaritet se punëtori në mënyrë të tërësishme e ka shfrtëzuar pushimin vjetor.

Të drejtat e punëtorit në Maqedoni, të drejtat për kompenzim, mungesa në punë dhë të ngjajshme mund të gjinden në ueb faqen e re sindikale rabotnickiprava.mk, që është lëshuar në përdorim ditë më parë në kuadër të Ditës botërore për punë të denjë, 7 tetor.

Comments