Zhbogar në konferencë për ndërtimin e kulturës së bashkëjetesës

167

Zhbogar në konferencë për ndërtimin e kulturës së bashkëjetesës

Moebel THEMA

Euroambasadori Samuel Zhbogar sot do të marrë pjesë në konferencën për ndërtimin e kulturës së bashkëjetesës të quajtur ” Bashkëpunim mes organizatave qytetare dhe vetëqeverisjes lokale, si faktor për zhvillim të dialogut ndëretnik”, dhe të promovimit të tetë projekteve nga IPA programi për përkrahje të shoqërisë qytetare.

Qëllimi kryesor i konferencës është promovimi i diskutimit, ndërtimi dhe ngritja e vetëdijes për praktikën e mirë në nxitjen e bashkëpunimit mes bashkësive.

Përndryshe, projeksioni i tërësishëm financiar për tetë projektet është rreth 1,8 milion euro, të financuara nga BE-ja.

Siç u paralajmërua, në konferencë do të mbajë fjalim edhe Vesna Babiq Petrovski, drejtoresha e Agjencisë për realizimin e të drejtave të bashkësive.

Comments