Rregullimi i rrugëve shtrihet edhe në Drenovec

169

Moebel THEMA

Sot filloi rekonstruimi me asfaltim në rrugën 151 në lagjen Drenovec.

Bëhet fjalë për asfaltim të rrugës në gjatësi 900 metra dhe gjërësi 7 metra. Punët ndërtimore pritet të mbarojnë brenda 10 ditësh.

Për këtë investim infrastrukturor janë ndarë 4.5 mil denarë nga buxheti vetanak i komunës së Tetovës.

Comments