Rregullimi i rrugëve shtrihet edhe në Drenovec

242

Sot filloi rekonstruimi me asfaltim në rrugën 151 në lagjen Drenovec.

Bëhet fjalë për asfaltim të rrugës në gjatësi 900 metra dhe gjërësi 7 metra. Punët ndërtimore pritet të mbarojnë brenda 10 ditësh.

Për këtë investim infrastrukturor janë ndarë 4.5 mil denarë nga buxheti vetanak i komunës së Tetovës.

Comments