BIE INTERESIMI I SHQIPTARËVE PËR AKADEMINË USHTARAKE

113

Moebel THEMA

Komunitetit shqiptar nuk janë të interesuar  të ndjekin  akademinë ushtarake. Nga gjithsej 37 kandidatë që sot diplomuan, 10 janë shqiptarë ndërkaq  nga 36 studentë që sot filluan vitin e parë në këtë akademi vetëm 3 janë shqiptarë.  Në këtë akademi shkollimin filluan edhe 3 studentë nga Mali i Zi 4 nga Bosnja dhe Hercegovina dhe 2 nga Kosova. Ndërsa diplomuan 3 studentë nga Mali i Zi 3 nga Bosnja dhe 4 nga Kosova.

Comments